Makine Parkurumuz

İplik

Ring, Ring Compact, Air Jet, Open End, Twisting & Doubling, Melange & Dyed, Corespun, Slub, Nope, Mouline, Jaspe

Örgü

Interlok, Süprem, Ribana, Pike, Kadife, 3 İplik, 2 İplik

Boyahane

Kasar, Düz Boya

Baskı

Dijital ve Rotasyon Baskı

Üretim Kapasitemiz

İplik

400

ton/gün

Ham Kumaş

100

ton/gün

Boyalı Kumaş

35

ton/gün

Baskı

11000

mt/gün

Elyaf Tüketimi

200000

ton/yıl

Örgü Makinesi

300

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli iyileştirme ilkesi ile, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını ön planda tutan, çalışanlarına değer veren bir kuruluş olarak;

  • Sürekli ve güvenilir bir kalite anlayışı ile tercih edilen bir kuruluş olmayı ve sürdürmeyi,
  • Müşteri memnuniyetini kültüre dönüştürmeyi, sektöre liderlik etmeyi,
  • Çalışanları dahil ederek katılımı sağlamayı ve aidiyet duygusunu yaşatmayı, entegre yönetim sistemimizin sürekli gözden geçirilerek sürdürülebilir iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini kariyer planları dahilinde oluşturmayı, eğitimlerle desteklemeyi,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alarak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarını; bilimsel ve teknolojik gelişmeler kapsamında ortadan kaldırmayı, mümkün değil ise etkilerini azaltmayı ve iyileştirmenin sürekliliğini temin ederek, ilgili tüm tarafların katılımını sağlamayı,
  • Süreçlerimizde, yaşam döngüsünü baz alarak çevre boyut ve etkilerini yönetmeyi, sürdürülebilir kalkınma tavrı ile kirliliği önlemeyi,
  • Kuruluşumuzun tüm faaliyet alanlarında doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yönetimini verimlilik ilkesi ile sürdürmeyi,
  • Sürdürmekte olduğumuz kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji ile ilgili yönetim sistemlerinin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için optimal kaynaklarla yönetmeyi,
  • Paydaşlarımızı yönetim sistemlerinin performansı açısından sürekli bilinçlendirmeyi,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklı yürürlükteki kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji yönetimi ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi, etkinliğini ve takibini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR
07.10.2020