Döngüsel bir tekstil endüstrisine tam bağlılık

Ön tüketici ve son tüketici geri dönüşümünün, döngüyü kapatmak ve döngüzel bir endüstri yaratmak için önemli süreçlerden biri olduğuna inanıyoruz. Tamamen döngüsel bir moda endüstrisi için sürekli olarak yenilik yapıyoruz.

Döngüsel üretimde öncülük

Ön tüketici ve son tüketici geri dönüşümü, endüstrimizin doğaya olan etkisini azaltacak ve çöplükteki atıkları ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle, döngüyü kapatmak için sürekli olarak bu alana yatırım yapmayı bir vazife edindik.